Prosessen

 

 

 

 

En jungiansk analytiker er veileder, støttespiller, samtalepartner for deg i ditt liv.  Det er viktig at du får kontakt med ditt eget ubevisste, noe som i hovedsak skjer gjennom drømmene du har.  

 

Ved livskriser er det ikke uvanlig at vi mister kontakten med "vår indre stemme", og det blir nødvendig å søke hjelp for å finne tilbake til følelsen av mening i eget liv.  

 

Det ubevisste rommer fortrengt materiale, men er også en kilde til kreativitet og endring.  I følge jungiansk psykologi er det å opprette kontakten med denne kilden, avgjørende for at helbredelsesprosesser kan komme igang, og nye sider av personligheten kan tas i bruk.

 

En prosess som beskrevet ovenfor kan strekke seg over flere år, med stadig dypere forståelse og innsikt i egen psyke. 

 

"We know that there is no human foresight or wisdom that can prescribe direction to our life, except for small streches of the way. Fate confronts us like an intricate labyrinth, all too rich in possibilities, and yet of these many possibilities only one is our own right way."

 

C.G. Jung