Profil

 

 

 

 

Jeg er cand.mag. av utdanning med fagene engelsk, psykologi og historie.  I tillegg til dette har jeg pedagogisk seminar. 

 

Min yrkeserfaring er i hovedsak knyttet til personalrådgivning i internasjonal kontekst.

 

Jeg startet på utdanningen som jungiansk analytiker  i 2001 og har siden 2006 arbeidet som terapeut. 

 

Første del av studiet består av teoretisk undervisning i C.G Jungs psykologi, psykiatri, religionshistorie og mytologi, symbollære samt forståelse og tolkning av drømmer og bilder.  Som tillegg til den teoretiske undervisningen i psykiatri er hospitering ved et psykiatrisk sykehus et krav. 

 

Den siste delen av studiet er en fordypning i de teoretiske fagene, hvor skriftlige arbeider inngår, samt praktisk terapeutisk arbeid under supervisjon.  Et større skriftlig arbeid skal godkjennes før diplomeksamen kan tas. 

 

Parallelt med det som er beskrevet ovenfor, er krav om egenanalyse med veileder som ved studiets slutt skal tilsvare 300 timer.