Toril Rindahl Jørgensen

 

 

Jungiansk analytiker, assosiert medlem av Norsk Forening for Analytisk psykologi (NFAP).

 

 

                                                        

 

Jeg er utdannet jungiansk analytiker fra Research & Training Centre for Depth Psychology according to C.G. Jung and M.-L. von Franz i Zürich, Sveits.

 

Jeg arbeider med utgangspunkt i jungiansk symbolforståelse og tenkning.  Viktig i dette arbeidet er bruken av drømmer som rettesnor og veileder for vår livsvei.  Det er ofte snakk om å gjenfinne følelsen av mening med eget liv og se verdien av de erfaringene vi har med oss på godt og vondt. 

 

Jeg er også sertifisert i personlighetstesten Myers Briggs Type Indicator (MBTI) som er bygget på C.G. Jungs teori om persontypologi.  Vår persontypologi er i følge Jung tydelig i oss allerede som små barn, og forblir uendret gjennom hele livet.  En bedre forståelse av egne preferanser, bidrar ofte til større aksept av den man er og de valgene man har gjort i livet.

 

Min egen interesse for psykologi føler jeg er livslang, og noe jeg har hatt stor nytte av i arbeidet som rekrutteringsrådgiver.  Jeg var en periode stasjonert i Afrika som del av den jobben jeg hadde, og hadde tatt med meg stabler med bøker som skulle være med meg under oppholdet.  Blant disse var C.G. Jung's "Memories, Dreams and Reflections".  Boken er en type selvbiografi som åpnet opp faget psykologi på en helt ny og mye dypere måte.  Dette tente en glød i meg og et ønske om å gå dypere enn diagnoser og å se mennesket i en større sammenheng.

 

Oppdagelsesreisen jeg etter hvert startet på ble en  kilde til inspirasjon og kreativitet, og den ga ny dimensjon og mening til mitt liv.